atomic bomb

atomic bomb
atominė bomba statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Aviacinė bomba su atominiu užtaisu, branduolinio šaudmens rūšis. Į taikinį neša naikintuvai, taktiniai naikintuvai, bombonešiai. Pagrindinės atominės bombos dalys: sprogdinimo įtaisas, sprogstamųjų medžiagų užtaisas su detonatoriais, atominis užtaisas, metalinis korpusas ir neutronų atšvaitas. Kai sprogdinimo įtaisas susprogdina užtaisą, atominio užtaiso dalys susijungia į vieną gabalą, kurio masė viršija kritinę. Atominį užtaisą gaubiantis neutronų atšvaitas atspindi dalį išlekiančių už reakcijos zonos ribų neutronų, grąžina juos į reakciją ir ją sustiprina. Atominės bombos masė – nuo kelių šimtų kilogramų iki kelių tonų. Atominės bombos galia įvairi: didžiausia neviršija 500 kt, mažiausia \atomic bomb 0,1 kt. Mažos galios bombose naudojamas ²³³U, nes jo kritinė masė kur kas mažesnė už ²³⁵U ir ²³⁹Pu kritinę masę. Atominė bomba efektyviausiai naikina sprogdama ore 300–400 m aukštyje. 1945 07 16 JAV išbandė pirmąją atominę bombą. 1945 08 06 ir 1945 08 09 amerikiečiai susprogdino atominę bombą virš Hirosimos ir Nagasakio. Žuvo \atomic bomb200 000 gyventojų. Pirmoji SSRS atominė bomba išbandyta 1949 m., D.Britanijos – 1952 m., Prancūzijos – 1960 m., Kinijos – 1964 m. Kitaip branduolinė bomba. atitikmenys: angl. atomic bomb rus. атомная бомба

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Atomic bomb — Atomic A*tom ic, Atomical A*tom ic*al, a. [Cf. F. atomique.] 1. Of or pertaining to atoms. [1913 Webster] 2. Extremely minute; tiny. [1913 Webster] {Atomic bomb}, see {atom bomb} in the vocabulary. {Atomic philosophy}, or {Doctrine of atoms}, a… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • atomic bomb — atomic bombs N COUNT (The form atom bomb is also used, mainly in British English.) An atomic bomb or an atom bomb is a bomb that causes an explosion by a sudden release of energy that results from splitting atoms …   English dictionary

  • atomic bomb — ☆ atomic bomb n. an extremely destructive type of bomb, the power of which results from the immense quantity of energy suddenly released when a very rapid chain reaction of nuclear fission is set off by neutron bombardment in the atoms of a… …   English World dictionary

  • atomic bomb — 1. a bomb whose potency is derived from nuclear fission of atoms of fissionable material with the consequent conversion of part of their mass into energy. 2. a bomb whose explosive force comes from a chain reaction based on nuclear fission in U… …   Universalium

  • atomic bomb — noun a nuclear weapon in which enormous energy is released by nuclear fission (splitting the nuclei of a heavy element like uranium 235 or plutonium 239) (Freq. 2) • Syn: ↑atom bomb, ↑A bomb, ↑fission bomb, ↑plutonium bomb • Hypernyms: ↑nuclear… …   Useful english dictionary

  • Atomic bomb —    The atomic bomb was a weapon made using enriched uranium, which on detonation caused a chain nuclear reaction involving the fission of atomic particles. Development of the atomic bomb in the United States began after Albert Einstein wrote to… …   Historical Dictionary of the Roosevelt–Truman Era

  • atomic bomb — atom bomb UK / US or atomic bomb UK / US noun [countable] Word forms atom bomb : singular atom bomb plural atom bombs Word forms atomic bomb : singular atomic bomb plural atomic bombs a bomb that causes a very large nuclear explosion from the… …   English dictionary

  • Atomic bomb — Atom bomb At om bomb , Atomic bomb A*tom ic bomb . a bomb of great power in which the explosive energy is derived from the nuclear fission of a fissionable material, such as plutonium or uranium 235. It is a type of nuclear weapon. The strength… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • atomic bomb — Nuclear weapon Nu cle*ar wea pon, n. A weapon of great explosive power, such as an {atomic bomb} or a {hydrogen bomb}, which depends for most of its explosive power on the release of energy from within atomic nuclei by a nuclear reaction. A… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • atomic bomb — atominė bomba statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. atomic bomb vok. Atombombe, f rus. атомная бомба, f pranc. bombe atomique, f …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”